Naravno okolje in številni ekosistemi sveta se z naraščanjem števila prebivalstva, klimatskimi spremembami zaradi vpliva človeka in intenzivno proizvodnjo človeških dobrin krčijo. Prav tako so ogrožene vrste živali in rastlin še vedno del nezakonite mednarodne trgovine z živimi bitji, ljudje pa jih večkrat preganjajo ali pobijajo zgolj iz strahu.

Izobraževanje in stik z naravo

V današnjem času je ozaveščanje o ogroženih živalskih in rastlinskih vrstah, njihovi vpetosti v življenjski prostor ter spoznavanje okolja, v katerem različne vrste živijo, izrednega pomena. Pestro biodiverziteto sveta, tako domorodnih kot tudi tujerodnih vrst, lahko ohranimo predvsem z izobraževanjem družbe tako, da jim ta, zanje neznani svet, približamo.

Z našimi živimi ambasadorji različnih živalskih in rastlinskih skupin se učimo izkustveno in spoznavamo živa bitjka z različnimi čutili. Pozitivna izkušnja z živim bitjem se vtisne v naš dogoročni spomin. Hkrati se veliko ljudi znebi predsodkov, ki jih gojijo do določenih živali. Samo z znanjem in pozitivnim odnosom do živih bitij, jih lahko ljudje po pozitivni izkušnji in pravilnimi informacijami o njihovem načinu življenja v naravi lahko varujemo. Stika z živim bitjem, edinstvene izkušnje in uporabe čutil v tem procesu ne more nadomestiti nobena knjiga, učbenik ali dokumentarni film.

Stik z živalmi in rastlinami ljudem omogoča številne pozitivne učinke na naše telo in um. Prav tako se s stiki krepi vez z naravo, vzpostavlja se prave vrednote v družbi, čut za odgovornost, privzgoji se empatija, vse to pa je pomembno za zdrav psihični razvoj populacije človeka.

Izobraževanje

Delavnice temeljijo na srečanju z živalmi, predavanjih, opazovanju na terenu in sprehodih v naravi.  Gojene živali, s katerimi rokujemo, navežemo na domorodne vrste in izpostavimo ogroženost le-teh, poudarimo pomembnost biodiverzitete, prilagoljenosti vrst na ekosistem, razkroja in kroženja snovi v naravi. Delavnice in predavanja na področju biologije vsebujejo znanstvene in pomembne informacije s področja ekologije (prehranjevalne verige, kroženje snovi v naravi, ravnovesje v ekosistemu in vpliv človeka, prilagoditev vrste na ekosistem), sistematike (živalski sistem, sorodnost živali, morfološke značilosti živalskih skupin), genetike in evolucije ter  izkušnje sobivanja s človekom.

Vzrejni programi

Ker se naravno okolje zaradi vpliva človeka hitro krči, nekaterim vrstam grozi izumrtje. Zato v umetnem okolju v okviru sodobnih živalskih in botaničnih vrtov in podobnih modernih znanstvenih prostorov potekajo številni vzrejni programi ogroženih vrst. V Tropski hiši trenutno vzrejamo nekaj živalskih vrst, ki so v naravi redke in mnoge imed njih ogrožene. Pri vzreji sledimo visokim znanstvenim in etičnim standardom.

Vrsta paličnjaka ‘Haaniella dehaanii’ je po podatkih znanstvenikov na terenu v naravi že izumrla. Njeno majhno območje razširjenosti tropskega gozda na otoku Borneo so namreč izsekali za potrebe kmetijstva; gozd so nadomestili z palmovimi nasadi. Populacija ogrožene vrste se pod skrbnim nadzorom v umetnem okolju lahko razmnožuje in poveča, v prihodnosti pa se, lahko vrača v naravno okolje.

S projektom podpiramo lokalne prebivalce in slovensko biodiverziteto, prav tako pa z nakupom nekaterih živali, na primer metuljev, financiramo vzrejne programe nekaterih divjih vrst v umetnem okolju, ki domačinom v Južni Ameriki, Afriki ali Aziji nudijo zaslužek in možnost preživetja, prav tako pa skrbijo za to, da določene vrste ne izumrejo, bodisi z vzrejo divjih živali na farmah ali s preprečevanjem divjega lova.

Z vstopnino tako podpirate izobraževanje in ohranitev ogroženih vrst živali, rastlin ter njihovega okolja.